Tin tức

 • Khai giảng khóa JAVA13- Lập trình JAVA từ A-Z

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VINAENTER – Đã Học Là Làm Được khai giảng khóa lập trình JAVA13. Tham dự buổi khai giảng có anh Trần Văn Sơn – TPCN.VinaENTER và anh Trần Phú – Giảng viên cùng các học viên đến từ trường ĐH Bách khoa, Duy Tân, Kinh Tế và CĐ.Công nghệ, CĐ.CNTT…
 • Khai giảng khóa JAVA12 - Lập trình JAVA từ A-Z
  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN VINAENTER khai giảng khóa Lập trình JAVA từ A-Z.
  Tham dự buổi khai giảng có anh Trần Văn Sơn - TPCN.VinaENTER - Giảng viên, anh Nguyễn Xuân Bình - Giảng viên và các học viên đến từ các trường ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm, ĐH Duy Tân, CĐ Việt Hàn...
 • Khai giảng khóa JAVA11 - Lập trình JAVA từ A-Z
  Trung tâm đào tạo Lập trình viên VinaENTER khai giảng khóa JAVA11 tại 154 Phạm Như Xương. Tham dự buổi khai giảng có anh Trần Văn Sơn - Giám đốc công ty VinaENTER, anh Nguyễn Xuân Bình - giảng viên trung tâm và các học viên tham gia khóa học đến từ trường ĐH Bách khoa, ĐH Quảng Nam, CĐ FPT...
 • Khai giảng khóa JAVA10 - Lập trình JAVA từ A-Z
  Tối ngày 13/3/2016, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VINAENTER – Đã Học Là Làm Được khai giảng khóa lập trình JAVA10. Tham dự buổi khai giảng có anh Trần Văn Sơn – TPCN.VinaENTER và anh Lâm Ngọc Khương – trợ giảng cùng các học viên đến từ trường ĐH Bách khoa, Sư phạm, Duy Tân, Kinh Tế và CĐ.Công nghệ…
 • Khai giảng khóa JAVA09 - Lập trình JAVA từ A-Z
  Trung tâm đào tạo LTV VinaENTER EDU tổ chức khai giảng khóa JAVA09 Lập trình JAVA từ A-Z. Tham dự buổi khai giảng có anh Trần Văn Sơn - TP.CN Công ty VinaENTER - giảng viên, anh Nguyễn Xuân Bình - giảng viên, khách mời cùng các học viên đến từ trường ĐH Duy Tân, Bách khoa, FPT...
 • Khai giảng khóa JAVA08 - Lập trình JAVA từ A-Z
  Trung tâm đào tạo Lập trình viên VinaENTER khai giảng khóa JAVA08 tại 154 Phạm Như Xương. Tham dự buổi khai giảng có anh Trần Văn Sơn - TPCN công ty VinaENTER, chị Tuyết Vân, anh Lâm Ngọc Khương - trợ giảng và các học viên tham gia khóa học đến từ trường ĐH Bách khoa, ĐH Duy Tân, CĐ FPT...
 • Khai giảng khóa JAVA06 - Lập trình JAVA từ A-Z
  ❇ Trung tâm đào tạo Lập trình viên VinaENTER khai giảng khóa JAVA06 tại 154 Phạm Như Xương. Tham dự buổi khai giảng có anh Trần Văn Sơn - Giám đốc công ty VinaENTER, anh Nguyễn Xuân Bình - giảng viên trung tâm và các học viên tham gia khóa học đến từ trường ĐH Bách khoa, ĐH Quảng Nam, CĐ FPT...
 • Khai giảng khóa JAVA05 - Lập trình JAVA từ A-Z
  Trung tâm đào tạo LTV VinaENTER EDU tổ chức khai giảng khóa JAVA05-Lập trình JAVA từ A-Z. Tham dự buổi khai giảng có anh Trần Văn Sơn - TP.CN Công ty VinaENTER - giảng viên, anh Nguyễn Xuân Bình - giảng viên, khách mời cùng các học viên đến từ trường ĐH Duy Tân, Bách khoa, FPT...
 • Khai giảng khóa JAVA04 - Lập trình JAVA từ A-Z

  Tối ngày 17/9/2015, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN VINAENTER khai giảng khóa Lập trình JAVA từ A-Z.
 • Khai giảng khóa JAVA03 - Lập trình JAVA từ A-Z
  Một buổi học khóa LẬP TRÌNH JAVA TỪ A-Z tại Trung tâm đào tạo LTV VinaEnter EDU
 • Khai giảng khóa PHP27 - Lập trình PHP từ A-Z
  Tối ngày 24/08/2016, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VINAENTER khai giảng khóa PHP27 - Lập trình PHP từ A-Z tại cơ sở Tiểu La.

  Tham dự buổi khai giảng có giảng viên, lãnh đạo trung tâm và các học viên đến từ các trường CĐ CNTT, ĐH kinh tế Đà Nẵng và Cao Đẳng Công nghệ và CĐ Công nghệ thông tin.
 • Khai giảng khóa PHP25 - Lập trình PHP từ A-Z
  Tối ngày 12/05/2016, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VINAENTER khai giảng khóa PHP25 - Lập trình PHP từ A-Z tại cơ sở Tiểu La.

  ☀ Tham dự buổi khai giảng có giảng viên, lãnh đạo trung tâm và các học viên đến từ các trường CĐ CNTT, ĐH kinh tế Đà Nẵng và Cao Đẳng Công nghệ và ĐH Quảng Nam.
 • Khai giảng khóa PHP24 - Lập trình PHP từ A-Z
  Tối ngày 6/4/2016, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VINAENTER khai giảng khóa PHP24 - Lập trình PHP từ A-Z.

  ☀ Tham dự buổi khai giảng có giảng viên, lãnh đạo trung tâm và các học viên đến từ các trường ĐH Sư phạm, CĐ CNTT, ĐH kinh tế Đà Nẵng và Cao Đẳng Công nghệ.
 • Khai giảng khóa PHP23 - Lập trình PHP từ A-Z
  Tối ngày 1/3/2016, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VINAENTER khai giảng khóa Lập trình PHP từ A-Z.

  ☀ Tham dự buổi khai giảng có anh Phan Hồng Hậu - Giảng viên, anh Trần Phú - Trợ giảng và các học viên đến từ các trường ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm, CĐ Việt Hàn, ĐH kinh tế Đà Nẵng và Cao Đẳng Công nghệ. Đây là khóa học có số lượng học sinh nữ đạt kỷ lục: 11 học viên nữ <3
 • Khai giảng khóa PHP20 - Lập trình PHP từ A-Z
  ☼ Ngày 15/9/2015, Trung tâm đào tạo LTV VinaENTER khai giảng khóa PHP20-Lập trình PHP từ A-Z. Tham dự buổi khai giảng có các học viên đến từ ĐH Duy Tân, ĐH Kinh Tế, CĐ Công nghệ thông tin, CĐ công nghiệp Huế và ĐH Quảng Nam.
 • Khai giảng khóa PHP19 - Lập trình PHP từ A-Z
  ❇ Trung tâm đào tạo LTV VinaENTER tổ chức buổi tổng kết môn Giao diện và trao phần quà khích lệ học viên có kết quả rèn luyện tốt nhất môn - Học viên Phan Văn Huy, năm 3 - đến từ trường Đại học Quảng Nam.
 • Khai giảng khóa PHP18 - Lập trình PHP từ A-Z
  Tối ngày 5/6/2015, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN VINAENTER khai giảng khóa Lập trình PHP từ A-Z. Tham dự buổi khai giảng có anh Trần Văn Sơn - TPCN.VinaENTER - Giảng viên, anh Nguyễn Xuân Bình - Giảng viên, anh Trần Phú - Trợ giảng và các học viên đến từ các trường ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm, ĐH Duy Tân, CĐ Việt Hàn, ĐH kinh tế Đà Nẵng...
 • Khai giảng khóa PHP16 - Lập trình PHP từ A-Z
  Ngày 18/4/2015, tại cơ sở 2 - 66 TRỊNH CÔNG SƠN (gần ĐH Kiến trúc), VinaENTER khai giảng khóa KH16 - Lập trình PHP từ A-Z.
  Đến dự buổi khai giảng có anh Trần Văn Sơn - Giám đốc Công ty VinaENTER, anh Phan Hồng Hậu, anh Nguyễn Xuân Bình - Giảng viên, anh Lê Văn Tình - trợ giảng, chị Tuyết Vân - Ban tuyển sinh, và 12 học viên đến từ các trường Bách khoa, Sư phạm, Duy Tân, CĐ CNTT, Việt Hàn.

Scroll